Zadaci rukovaoca

Radnje koje treba izvršavati rukovaoc bagerom pri radu s hidrauličnim čekićem

Tijekom smjene

 • - Podmazujte utični alat sa uspravljenim i na pod oslonjenim čekićem
 • - Podmazujte svaka 2 sata 5-10 puta
  - Kod automatskog podmazivanja provjeriti patronu te je zamjeniti po potrebi

Svakodnevno

 • - Pritežite vijčane spojeve tijekom prvih 50 sati rada
  - Pregledajte da li hidr. vodovi propuštaju
  - Pregledajte cjevne spojeve na bageru

Tjedno

 • - Pregledajte vijčane  spojeve
  - Pregledajte  osiguravajuće osovinice držača utičnog alata
  - Pregledajte  priključne otvore
  - U normalnom radu očistite i podmažite dijelove Dust Protectora


Kod izmjene utičnog alata ili 4 × gpdišnje

 • - Pregledajte istrošenost utičnog alata
  - Pregledajte istrošenost čahura
  - Pregledajte ima li napuklina na veznoj ploči ili kutiji čekića
  - Pregledajte istrošenost i oštećenost udarne površine klipa
  - Pregledajte istrošenost i oštećenost udarne površine ut. alata
  - Provjerite hrapavost nosača ut. alata
  - Provjerite hrapavost utičnog alata


Po potrebi

 • - Izmijenite savijene i zgnječene cijevi
  - Izmijenite oštećena crijeva
  - Provjerite tlak u prigušnoj komori
  - Kod rada u prašnjavim uvijetima očistite i podmažite Dust Protector
  - Provjerite istrošenost vijaka vezne ploče

Sve navedene zahvate, kao i ozbiljnije servise, generalne remonte i slično u cijelosti smo u mogućnosti izvesti u našoj servisnoj radioni. Neke zahvate moguće je odraditi i na terenu.


Preuzimanja: