Obnavljanje utičnih alata

Utični alati su podložni trošenju uslijed rada. Zatupljene utične alate načelno se može oštriti tokarenjem ili glodanjem ali samo na vrhu alata koji prodire u materijal. Prepravci na dijelu osigurača alata i na unutarnjem dijelu udarne površine alata prema klipu nisu dozvoljeni. Varenje alata kao i termička obrada nisu dozvoljeni jer trajno mijenjaju strukturu čelika.

WT Grupa - hidraulicni cekici, rezervni dijelovi, instalacije, servis, proizvodnja