Greška materijala

  SKRIVENA MANA U MATERIJALU:

Zanimljiv primjer pukotine u glavi cilindra na mjestu gdje dolazi brtva ( na vidljivom „otisku“ brtve može se vidjeti i mala pukotina ).
Ovo se dogodilo na novom čekiću zbog čega je isti propuštao ulje između glave cilindra i cilindra.

Ovo je primjer 100% garancije od strane proizvođača – skrivena mana u materijalu.

undefined                                             undefined