Škare, usitnjivači, vibro nabijači

HIDRAULIČNE ŠKARE ZA RUŠENJE

Primjenu nalaze u građevinarstvu za poslove primarnog rušenja betonskih i armirano-betonskih konstrukcija.


Radne težine: 240 – 6500 kg
Za bagere: 2 – 80 tona
Sile rezanja: 66 – 650 tona

wt, grupa, hidraulicni cekic, hidraulicni cekici, dijelovi, rezervni, pikamer, čahura, čahure, klip, klipovi, hidraulika, servis, održavanje, servis hidrauličnih čekića, špica, špice, crijeva, hidraulična, rijeka, čavleHIDRAULIČNI USITNJIVAČI ZA RUŠENJE

Primjenu nalaze u građevinarstvu za poslove primarnog rušenja betonskih i armirano-betonskih konstrukcija kao i za poslove sekundarnog usitnjavanja i odvajanja. 


Radne težine: 1700 – 3900 kg
Za bagere: 15 - 60 tona
Sile rezanja: 140 – 200 tona

wt, grupa, hidraulicni cekic, hidraulicni cekici, dijelovi, rezervni, pikamer, čahura, čahure, klip, klipovi, hidraulika, servis, održavanje, servis hidrauličnih čekića, špica, špice, crijeva, hidraulična, rijeka, čavle

HIDRAULIČNI ŠIROKI USITNJIVAČI ZA USITNJAVANJE

Primjenu nalaze u građevinarstvu za poslove sekundarnog usitnjavanja i odvajanja betonskih i armirano-betonskih konstrukcija. 


Radne težine: 1100 – 3000 kg
Za bagere: 10 - 45 tona
Sile rezanja:100 – 180 tona

wt, grupa, hidraulicni cekic, hidraulicni cekici, dijelovi, rezervni, pikamer, čahura, čahure, klip, klipovi, hidraulika, servis, održavanje, servis hidrauličnih čekića, špica, špice, crijeva, hidraulična, rijeka, čavle

HIDRAULIČNE ŠKARE ZA REZANJE ČELIKA

Primjenu nalaze u građevinarstvu i reciklaži za poslove rezanja čeličnih šipki, profila, elemenata. 


Radne težine: 2000 – 4300 kg
Za bagere: 18 - 55 tona
Sile rezanja: 150 – 300 tona

wt, grupa, hidraulicni cekic, hidraulicni cekici, dijelovi, rezervni, pikamer, čahura, čahure, klip, klipovi, hidraulika, servis, održavanje, servis hidrauličnih čekića, špica, špice, crijeva, hidraulična, rijeka, čavleHIDRAULIČNE MULTIFUNKCIONALNE GRABILICE

Primjenu nalaze u građevinarstvu i reciklaži za poslove rezanja čeličnih šipki, profila, elemenata. 


Radne težine: 90 – 5300 kg
Za bagere: 0,7 - 80 tona
Sile stezanja: 0,1 – 13 tona

wt, grupa, hidraulicni cekic, hidraulicni cekici, dijelovi, rezervni, pikamer, čahura, čahure, klip, klipovi, hidraulika, servis, održavanje, servis hidrauličnih čekića, špica, špice, crijeva, hidraulična, rijeka, čavle


HIDRAULIČNI VIBRO NABIJAČI

Primjenu nalaze u građevinarstvu za sabijanje podloga od rasutog materijala. 


Radne težine: 160 – 1055 kg
Za bagere: 1 - 40 tona
Sile vibriranja: 1,4 – 11,4 tona

wt, grupa, hidraulicni cekic, hidraulicni cekici, dijelovi, rezervni, pikamer, čahura, čahure, klip, klipovi, hidraulika, servis, održavanje, servis hidrauličnih čekića, špica, špice, crijeva, hidraulična, rijeka, čavle