RAMMER R 25 P (1650 kg)

Isporuka novog hidrauličnog čekića: 

Rammer R 25 P

Radne težine 1650 kg

KRUPP udarna tehnologija

Primopredaja izvršena na gradilištu u PARG (kraj Čabra) 27.11.2018. 

Čekić je montiran na bager JCB 220.