2577 E

 • : 1760
 • : 21-32
 • : 140-200
 • : 135-145
 • : 450-750
 • : 135
 • : 1120
 • : 3500-4500
 • : ,uljni
 • : visedjelni-spojen-uzduznim-vijcima
 • : ima
 • : nema
 • : pasivna
Medium 3