Korpe drobilice, sijačice

Partnerstvo

                                                                undefined      
     

Tvrtka MB Crusher iz Vicenze (Italia) zaista je pokrenula svojevrsnu revoluciju u sferi drobljenja materijala na vrlo efikasan, jednostavan i ekonomski prihvatljiv način. Ideja stapanja rovokopača sa drobilicom rezultirala je projektom ubacivanja hidro motora, ekscentra i čeljusti drobilice u korpu rovokopača čime je stvorena korpa drobilica – jednostavan i vrlo efikasan hidraulični priključak koji se montira na granu rovokopača, pogoni se hidraulikom rovokopača i vrlo je intuitivan za rad svakom rukovaocu rovokopačem.

Iznimno su jednostavne za transport (zajedno sa rovokopačem – nije potreban dodatan, skupi transport kao kod samohodnih drobilica), jedan rukovaoc je dovoljan za kompletnu operaciju drobljenja (utovar u drobilicu, drobljenje, istovar, premještaj, utovar u transportna sredstva...).

Primjenu nalaze gotovo u svim segmentima građevinarstva gdje je potrebno drobljenje materijala. Treba imati na umu da su ovo čeljusne drobilice što znači da su najpogodnije za primarna drobljenja (najčešće tampona) te da je proizvod drobljeni materijal lisnate strukture. Također, treba uzeti u obzir kako su ovo hidraulični priključci, a ne samostalni sustavi sa velikim kapacitetima – stoga one, u smislu kapaciteta, ne mogu zamijeniti velike mobilne drobilice, a još manje velika drobilična postrojenja.

Kao hidraulični priključak pokazuju velike uštede na gotovo svim gradilištima niskogradnje i građevinske reciklaže. Iskop materijala na istom gradilištu drobe u tampon te u potpunosti anuliraju potrebu odvoza iskopa, potrebu kupnje i dovoza tampona...

Ciljani kupci su oni građevinari koji su usmjereni na smanjenje troškova gradilišta i optimizaciju svog poslovanja. Ovi priključci primarno ne generiraju direktnu zaradu već se zarada očituje u smanjenim troškovima poslovanja.

Dodatne informacije, modeli, prezentacije i video isječci mogu se pronaći na stranici proizvođača.