RAMMER R 05 P

  Isporuka novog hidrauličnog čekića: 

Rammer R 05 P

Radne težine 325 kg

KRUPP udarna tehnologija

Primopredaja izvršena na gradilištu u Ogulinu (07.06.2019.)

Čekić je montiran na bager TAKEUCHI TB 250.

RAMMER R 05 P