Hidraulični priključci

Hidraulični priključci predstavljaju sve uređaje koji se montiraju na granu radnog stroja a pogone se hidrauličnim uljem matičnog radnog stroja. Hidraulični čekići su najpoznatiji hidraulični priključci sa najčešćom primjenom u niskogradnji. Pored hidrauličnih čekića, navodimo još neke hidraulične priključke korisne za primjenu u niskogradnji, građevinskom rušenju i rukovanju materijalom, građevinskom usitnjavanju, prosijavanju i sl.:

U stalnoj ponudi WT GRUPE:

  • - Hidraulične rotacione freze

  • - Hidraulične korpe drobilice i sijačice

Na upit:

  • - Hidraulične škare za rušenje

  • - Hidraulični usitnjivači za rušenje

  • - Hidraulični široki usitnjivači za odvajanje

  • - Hidraulične škare za rezanje čelika

  • - Hidraulične multifunkcionalne grabilice

  • - Hidraulični vibro-nabijači

  • - Hidraulična svrdla za zemlju i kamen