Gljiva na špici

  POČETNA GLJIVA NA NOVOJ ŠPICI:

Najčešće je korisnik reklamira kao mekanu špicu. Međutim, mekana tj. slabo zakaljena špica podrazumijeva nedovoljnu tvrdoću po cijeloj dužini špice a ne samo na vrhu špice. Mekana špica znači da se materijal deformira i na udarnom dijelu prema kamenu i na udarnom dijelu prema klipu.

Ovakva deformacija na vrhu špice (ukoliko udarni dio prema klipu nije deformiran) nastaje zbog predugog rada sa špicom na jednom mjestu, najčešće u jako tvrdom materijalu. Dolazi do pregrijavanja vrha koji se raskali te se formira oblik poput gljive.

Najčešće se ova početna deformacija zaustavi i špica se dalje ne deformira.

U ekstremnim slučajevima, ako se nastavi istim načinom rada, dolazi do raskaljivanja špice.

Nakon završene smjene materijal se naglo ohladi (i ponovno zakali ali u nekontroliranim uvjetima).

Drugo jutro, početkom smjene, nakon svega nekoliko udaraca dolazi do loma špice "kao staklo".

Tipična pogreška u rukovanju alatom.

undefined                                              undefined